Navigation:  Uvod >

iSlovenija

Previous pageReturn to chapter overviewNext page
Spletni GIS portal iSlovenija

Spletni GIS portal iSlovenija

Kaj je GIS portal iSlovenija?

GIS portal iSlovenija vsebuje najbolj ažurno zbirko državnih in  nekaterih občinskih vsebin na enem mestu, ki so uporabnikom s pregledovalnikom na enostaven način dostopne preko spleta. Portal je namenjen javni in komercialni uporabi.

Komu je namenjen?

državljanom, ki jih zanimajo podatki javnega značaja;
podjetjem;
prostorskim planerjem;
oglaševalcem (nepremičnine, turizem, reference izvedenih del),...

Zakaj uporabljati iSlovevenijo?

velika količina prostorskih podatkov zbranih na enem mestu;
možnost iskanja po lokalni Google bazi,...

Katere podatke vsebuje?

V sistemu iSlovenija so vsebovani geodetski podatki in ostale državne evidence s prostorsko vsebino kot so:

gospodarska javna infrastruktura;
register prostorskih enot (naselja, krajevne skupnosti, ulice,...);
register zemljepisnih imen;
okoljevarstvene vsebine;
dejanska raba kmetijskih zemljišč, GERK;
barvni letalski posnetki v M 1 : 5000;
digitalni model višin;
Pregledne karte – Geodetski inštitut;
Podatki statističnega urada.