Navigation:  Uvod >

iKomunala

Previous pageReturn to chapter overviewNext page
Spletni GIS portal iKomunala

Spletni GIS portal iKomunala

Kaj je GIS portal iKomunala?

GIS portal iKomunala vsebuje najbolj ažurno zbirko državnih, občinskih in komunalnih vsebin na enem mestu, ki so uporabnikom s pregledovalnikom na enostaven način dostopne preko spleta.

Komu je namenjen?

Upravljavcem komunalne infrastrukture (upravnim in operativnim službam);
občinskim upravam;
uporabnikom komunalnih storitev.

Zakaj uporabljati iKomunalo?

infrastrukture se razprostirajo preko meja ene občine (Komunala je lahko upravljalec infrastruktur, ki potekajo na območju več občin);
bodoče lastništvo se prenaša na občine;
vedno večje zahteve komunal po prikazovanju podatkov občanom;
sodobno timsko delo upravljanja ni več možno brez ustreznih GIS strokovnih podlag.

Katere podatke vsebuje?

V sistemu iKomunala so vsebovani geodetski podatki in ostale državne evidence s prostorsko vsebino kot so:

parcele zemljiškega katastra s podatki o lastnikih, rabi, posestnih listih…;
kataster stavb;
gospodarska javna infrastruktura;
centralni register prebivalstva in poslovni subjekti;
register prostorskih enot (ulice, naselja, hišne številke,..);
register zemljepisnih imen;
okoljevarstvene vsebine;
dejanska raba kmetijskih zemljišč, GERK;
barvni letalski posnetki v različnih merilih;
digitalni model višin;
podrobnejša komunalna infrastruktura (vodovod, kanalizacija, kontejnerji, ekološki otoki, zelene površine,…);
Pregledne karte;
Podatki statističnega urada.