Navigation:  Uvod >

iObčina

Previous pageReturn to chapter overviewNext page
Spletni GIS portal iObčina

Spletni GIS portal iObčina

Kaj je GIS portal iObčina?

GIS portal iObčina vsebuje najbolj ažurno zbirko državnih in  občinskih vsebin na enem mestu, ki so uporabnikom s pregledovalnikom na enostaven način dostopne preko spleta.

Komu je namenjen?

občinskim upravam,
upravnim enotam,
občanom,...

Zakaj uporabljati iObčino?

vedno večje zahteve občinskih uprav po prikazovanju podatkov občanom,
sodobno timsko delo upravljanja ni več možno brez ustreznih GIS strokovnih podlag,
vsi prostorski podatki na enem mestu,...

Katere podatke vsebuje?

V sistemu iObčina so vsebovani geodetski podatki in ostale državne evidence s prostorsko vsebino kot so:

parcele zemljiškega katastra s podatki o lastnikih, rabi, posestnih listih,…,
kataster stavb,
gospodarska javna infrastruktura,
centralni register prebivalstva in poslovni subjekti,
register prostorskih enot (ulice, naselja, hišne številke,..),
register zemljepisnih imen,
okoljevarstvene vsebine,
dejanska raba kmetijskih zemljišč, GERK,
barvni letalski posnetki v različnih merilih,
digitalni model višin,
Pregledne karte,
Podatki statističnega urada.