Navigation:  »No topics above this level«

Uvod
Portali: iObčina, iKomunala, iSlovenija

Return to chapter overviewNext page

Vsak poseg v prostor zahteva temeljito pripravo oziroma natančno analizo prostora. Le-te lahko uspešno izvajamo samo s povezovanjem različnih prostorskih vsebin. Če so prostorske vsebine pravilno digitalno obdelane in povezane s podatkovnimi strukturami, lahko tak sistem poimenujemo geografski informacijski sistem (GIS) oziroma sistem zbirk prostorskih podatkov.

Vsako posamezno prostorsko vsebino, ki je digitalno urejena lahko poimenujemo kataster ali zbirka prostorskih podatkov. Torej nam prepletanje katastrov tvori geografski informacijski sistem.

Katastri oziroma sistemi zbirk prostorskih podatkov so lahko:

državnega značaja,
regijskega značaja,
občinskega značaja.

Praksa izkazuje sledeče faze vzpostavitve GIS -a:

zajem podatkov,
analize zajema podatkov,
analize križanj različnih podatkovnih vsebin vsebin,
distribucija podatkov.

Spletni GIS portali Kaliopa (iObčina, iKomunala, iSlovenija in iRegija), ki so opisani v nadaljevanju, so namejeni zadnji oz. končni fazi GIS-a, to je distribuciji podatkov. Prihod internetnih tehnologij je omogočil, da se lahko različne prostorske vsebine prostorsko prekrivajo, vsebinsko dopolnjujejo in so dostopne praktično širši strokovni ali splošni javnosti. S tem bistveno pripomore skupinam strokovnjakov, ki vplivajo na posege v prostor, lahko pa tudi odgovori na vprašanja, ki so čisto splošnega značaja.

Spletni GIS portali Kaliopa

Spletni GIS portali Kaliopa