Navigation:  Uvod >

iRegija

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Kaj je GIS portal iRegija?

GIS portal iRbčina vsebuje najbolj ažurno zbirko državnih in  občinskih vsebin na enem mestu, ki so uporabnikom s pregledovalnikom na enostaven način dostopne preko spleta.

Komu je namenjen?

občinskim upravam,
komunalam,
in vsem, ki jih združujejo naloge in projekti na na ravni regije.

Zakaj uporabljati iRegijo?

vedno večje zahteve po sodelovanju na ravni regij,
sodobno timsko delo upravljanja ni več možno brez ustreznih GIS strokovnih podlag,
vsi prostorski podatki na enem mestu, ki jih je mogoče enostavno urejati, dopolnjevati in izmenjavati...

 

Katere podatke vsebuje?

V sistemu iRegija so vsebovani geodetski podatki in ostale državne evidence s prostorsko vsebino kot so:

parcele zemljiškega katastra s podatki o lastnikih, rabi, posestnih listih,…,
kataster stavb,
gospodarska javna infrastruktura,
centralni register prebivalstva in poslovni subjekti,
register prostorskih enot (ulice, naselja, hišne številke,..),
register zemljepisnih imen,
okoljevarstvene vsebine,
dejanska raba kmetijskih zemljišč, GERK,
barvni letalski posnetki v različnih merilih,
digitalni model višin,
Pregledne karte,
Podatki statističnega urada.