Navigation:  Meniji in orodne vrstice > Legenda in vsebine > Iskanje >

Iskanje - bližini moje točke

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Uporaba funkcije - iskanje v bližini moje točke poteka na sledeči način. Najprej določite objekt, ki ga želite iskati v bližini pokazane točke na ekranu. Objekte oziroma sloje izbirate iz seznama. Položaj točke na zaslonu  enostavno določite s kurzorjem miške  v grafičnem delu delovnega okolja, tako da kliknete na Določi točko na ekranu in nato klik s kurzurjem na željeno mesto. Na koncu pa je potrebno dodati še število najbližjih objektov okrog izbrane točke. Primer si lahko pogledate v poglavju Analitične operacije.

iskanje_v_blizini_moje_tocke