Navigation:  Meniji in orodne vrstice > Opravila >

Približaj na izbran element

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Funkcija približa izbran element in ga postavi v sredino grafičnega okna.

klik na ikono Približaj na izbran element znotraj zavihka Opravila

priblizajizbranel1