Navigation:  Meniji in orodne vrstice > Opravila >

Izpis podatkov o izbranih elementih

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Funkcija mActionOpenTable vam poda podatke o izbranem elementu. Izpis podatkov je končni izpis  in z njim ne moretete početi nič drugega kot jih natisniti, shraniti v .doc (MS Word) ali .xls (MS Excel) dokumente. Omogočeno pa je tudi shranjevanje območja izbranega  elementa kot sliko.

izpis_primer