Navigation:  Meniji in orodne vrstice > Opravila >

Analiza podatkov o izbranih elementih

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Funkcija report izpiše atributne podatke izbranih elementov po preglednicah v spodjem delu pogovornega okna. Omogoča nadaljnje poizvedovanje po podatkih, filtriranje in razvrščanje, tiskanje in shranjevaje dobljenih podatkov in analizo količin (število ter izračun dolžine in površine) označenih elementov v grafičnem oknu. Izbrane podatke pa je možno izvoziti tudi v  3D GIS pregledovalnik Google Earth.

analiza

Funkcija Analiza podatkov o izbranih elementih vam znotraj pogovornega okna odpre novo okno, kjer se izpišejo podatki o izbranih elementih. Z njimi še lahko upravljate, jih prikazujete, izvažate in po njih poizvedujete.

Tudi tukaj imate možnost izvoza podatkov v Excel ali Word s klikom na xlsdoc ter shranjevanja pogleda grafičnega okna kot sliko s klikom na shrani_karto .

S klikom na ikono analiza količin analiza_kolicin pa pridobite podatke o število izbranih  točkovnih, linijskih in poligonskih elementov, dolžini vseh označenih linijskih elementov, ter skupno površino in obseg vseh označenih poligonskih elementov v grafičnem oknu.

analiza_kolicin_izpis

S klikom na posamezno tabelo se prikažejo atributni podatki, ki jih vsebuje določena tabela. S pomočjo gumbov v orodni vrstici lahko podatke prikažete na sliki, izvozite podatke v sdf ali v xls datoteko. Če je več strani podatkov lahko premikate med stranmi z gumbi za premikanje po straneh, ali pa vtipkate želeno stran. Z gumbom osvezi4 osvežite podatke. V orodni vrstici imate tudi okence za iskanje po podatkih (npr. pri katastru po lastnikih parcel). Podatke lahko tudi razvrščate in grupirate po določenem atributu.

analiza_izpis

Izvoz izbranih podatkov v 3D GIS pregledovalnik Google Earth clip0044

Izbrane podatke izvozite v 3D GIS pregledovalnik Google Earth na sledeči način.

Najprej vklopite sloj katerega želite izvoziti v kml (Google Earth). Nato kliknite na analiza_kolicin.  V izpisu podatkov izberite clip0044.

Pojavi se pogovorno okno, kjer vas vpraša, če želite izbrane podatke odpreti v Google Earth ali jih shraniti.

clip0045

Kliknite Open, če želite, da se vam izbrani podatki prikažejo v 3D pregledovalniku Google Earth.

google_earth