Navigation:  Meniji in orodne vrstice > Opravila >

Analiza količin izbrane vsebine

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Funkcija Analiza količin izbrane vsebine Izpiše analizo količin poljubnih elementov, ki so vidni v grafičnem oknu. Izpiše (število elementov, dolžino, površino itn.) po določeni izbrani vrednosti atributa ali pa pridobite količine (dolžine, površine itn.) po vseh vrednosti izbranemu atributu elementa.

V pogovornem oknu izberite Vsebino  in atribut po katerem želite izračunati količine (dolžina, obseh, površina itn.) ter vrednost po kateri želite izračune količin.

Če v celici Vrednost ne izberete nič, funkcija izpiše količine po vseh zalogah vrednosti, ki jih vsebuje izbrani atribut.

clip0001