Navigation:  Meniji in orodne vrstice > Opravila >

Izberi v območju pokazanega poligona

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Funkcija omogoča izbiranje elementov, ki se v celoti nahajajo ali pa le delno nahajajo znotraj območja narisanega poligona.

v zavihku Opravila kliknete na ikono Izberi v območju pokazanega poligona (izberi elemente → izberi v območju prikazanega poligona), nato začnete risati obod poligona

      izberiznotrajpoligona1

Risanje poligona zaključite s klikom na Ctrl +levi klik na miški.