Navigation:  Meniji in orodne vrstice > Splošno >

Obiskanost

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

V meniju obiskanost lahko opazujete dinamičnost obiska vašega spletnega GIS portala. Nastavite si lahko letni, mesečni ali dnevni grafični prikaz po različnih obdobjih.

Obiskanost

Obiskanost