Navigation:  Meniji in orodne vrstice > Splošno >

Katalog vsebin

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

V meniju katalog vsebin se nahaja seznam vseh vsebin za katere imate dovoljenje pregledovanja ali urejanja. Nekatere vsebine se v seznamu prikažejo šele, ko se v grafičnem delu delovenga okolja dovolj približate. Gre za t.i. metapodatke o vseh podatkih, ki jih lahko vidite na vašem GIS portalu. Za vse podatke so v seznamu zapisane naslednje informacije: ime sloja, vir, URL, njihov pomen, datum podatka in kdaj je bil podattek vpisan oziroma ažurian. Seznam si lahko tudi izvozite v različne formate (Excel, PDF, word).

Katalog vsebin

Katalog vsebin