Seznam občin s pripadajočimi pokopališči

Za iskanje pokojnika izberi ustrezno občino
JKP Prodnik d.o.o.
JKP Prodnik d.o.o.
  • Pokopališča Dob, Domžale, Homec, Ihan, Krtina, Mengeš, Moravče, Peče, Pšata, Radomlje, Rova, Sveta Trojica, Šentpavel, Škocjan
JKP Žalec, d.o.o.
JKP Žalec, d.o.o.
Komunala Murska Sobota, javno podjetje d.o.o.
Komunala Murska Sobota, javno podjetje d.o.o.
Občina Brezovica
Občina Brezovica
Občina Polzela
Občina Polzela
Občina Postojna
Občina Postojna
  • Pokopališča Belsko, Fara, Landol, Mali otok, Orehek, Planina, Postojna, Predjama, Rakulik, Razdrto, Slavina, Studeno, Šmihel, Štivan, Ubeljsko, Veliki Otok
Občina Radenci
Občina Radenci
Občina Žalec
Občina Žalec
Režijski obrat Občine Bohinj
Režijski obrat Občine Bohinj