Obnovitev podatkov GURS
3. maj 2012 09:50:00

V iObčini smo obnovili podatke slojev GURS – Geodetska uprava RS:

RPE - Register prostorskih enot (hišne številke, ulice, naselja, krajevne skupnosti, šolski okoliši…)
KS - Kataster stavb
ZK - Zemljiški kataster
GJI - Kataster Gospodarske Javne Infrastrukture