Seznam občin s pripadajočimi pokopališči

Za iskanje pokojnika izberi ustrezno občino
JKP Komunala Ribnica
JKP Komunala Ribnica
  • Pokopališča Draga, Gora (Petrinci), Grčarice, JURJEVICA, Jurjevica, Loški potok, Prigorica, Prigorica staro pokopališče, Rakitnica, Ribnica, Sodražica, Stari Kot, Sv. Gregor, Sv. Marko, Trava, Velike Poljane
JKP Prodnik d.o.o.
JKP Prodnik d.o.o.
  • Pokopališča Dob, Domžale, Domžale - pri cerkvi, Homec, Ihan, Krtina, Mengeš, Moravče, Peče, Pšata, Radomlje, Rova, Sveta Trojica, Šentpavel, Škocjan
JKP Žalec, d.o.o.
JKP Žalec, d.o.o.
Komunala Murska Sobota, javno podjetje d.o.o.
Komunala Murska Sobota, javno podjetje d.o.o.
  • Pokopališča Bakovci, Černelavci, Krog, Kupšinci, Markišavci, Murska Sobota, Nemčavci, Polana, Rakičan, Satahovci, Veščica
Komunala Trbovlje d.o.o.
Komunala Trbovlje d.o.o.
Občina Brezovica
Občina Brezovica
Občina Gorenja vas-Poljane
Občina Gorenja vas-Poljane
Občina Polzela
Občina Polzela
Občina Postojna
Občina Postojna
  • Pokopališča Belsko, Fara, Landol, Mali otok, Orehek, Planina, Postojna, Predjama, Rakulik, Razdrto, Slavina, Studeno, Šmihel, Štivan, Ubeljsko, Veliki Otok
Občina Prebold
Občina Prebold
Občina Puconci
Občina Puconci
  • Pokopališča Beznovci, Bodonci, Bokrači, Bokrači - Žganjarjev Breg, Brezovci, Dankovci, Dolina, Gorica, Gornji Puževci, Kuštanovci , Lemerje, Logarjev breg - Vadarci, Mačkovci , Moščanci , Otovci, Otovci - Sukičova Graba, ...
Občina Radenci
Občina Radenci
Občina Šalovci
Občina Šalovci
  • Pokopališča Budinci jug, Budinci križ, Čepinci, Dolenjci jug, Dolenjci sever, Domanjševci 1, Domanjševci 2, Domanjševci 3, Markovci, Šalovci 1, Šalovci 2, Šalovci 3
Občina Šentjur
Občina Šentjur
Občina Tišina
Občina Tišina
  • Pokopališča Borejci, Gederovci, Gradišče, Krajna, Murski Črnci, Murski Petrovci, Petanjci, Sodišinci, Tišina, Vanča vas I., Vanča vas II.
Občina Vransko
Občina Vransko
Občina Žalec
Občina Žalec
Režijski obrat Občine Bohinj
Režijski obrat Občine Bohinj